Asemakeskuksesta uusi maamerkki ja portti Tampereelle

Tampereen Kannen alueella on meneillään historiallisen suuria kehitysprojekteja ja rakennushankkeita. Alueen solmukohta, Asemakeskus, on Tampereen keskustan strategisesti tärkeimpiä kaupunkikehityshankkeita.

/ Kiinteistöt ja toimitilat / Tampereen asemakeskus

Tampereen kaupunkikuva muuttuu uusien hankkeiden valmistuttua vahvasti, ja niin sanotusta Kannen alueesta muodostuu aivan uudenlainen maamerkki ja portti Tampereelle. Alueelle halutaan uudenlainen identiteetti, joka muuttaa Tampereen suurkaupungiksi.

Uudessa Asemakeskuksessa halutaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten viihtyvyys, palveluiden runsaus, turvallisuus sekä asumisen ja työympäristöjen näkökulmat. Kaupunkirakenteen tiivistyminen, toimitilojen luonteva limittyminen, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja kevyen liikenteen väylät sekä sujuvat matkaketjut tukevat osaltaan Tampereen kaupungin tavoitetta arjen ja liikkumisen sujuvuudesta ja hiilineutraaliudesta.

Finnparkin tehtävä on kehittää kaupunkia

Finnpark on mukana kehittämässä yhtenä alueen kiinteistönomistajana Tampereen keskustaa. Finnparkin rooli on toimia maan pinnalla Asemakeskus-hankkeen yhtenä kehittäjänä ja maan alla pysäköintilaitoksen rakentajana. Jälkimmäisessä Finnpark on P-Hämpin laajennuksessa hankkeeseen ryhtyvä osapuoli.

Hankkeen yhteistavoitteena on luoda Asemakeskuksesta ensiluokkainen matkakeskus ja kaikkien matkustusmuotojen solmukohta.

Tampere on myös yksi Suomen rautatieliikenteen solmukohdista.

Pohjimmiltaan Finnparkin rooli rakennushankkeessa on selkeä.

”Finnpark on kaupunkikehittäjä, se on määritelty meidän tehtäväksemme”, kiinteistöpäällikkö Pasi Nevalainen summaa.

Asemakeskus osa isoa kokonaisuutta yhdessä Kannen ja Areenan kanssa

Kannen alue sisältää Kansi ja areena -hankkeen, Tampereen Asemakeskuksen ja muut alueen kehityshankkeet.

Kannen alueella tapahtuu yli kilometrin pituisella vyöhykkeellä useita merkittäviä hankkeita. Etelästä rakennushankkeiden alue alkaa joulukuussa 2021 valmistuneen Nokia Arenan eteläpuolelta. Pohjoisessa hankkeita riittää tavara-aseman alueelle asti.

Aiemmin aseman seudulla ovat valmistuneet Hotel Torni ja Technopolis Asemakeskus.

Asemakeskus-hankkeen vaiheet

Omana kokonaisuutenaan erotetaan Asemakeskus-hanke, joka on jaettu kolmeen vaiheeseen. Kaavoituksen ja rakentamisen eteneminen vaiheissa mahdollistaa reagoinnin markkinoiden kysyntään ja muutoksiin. Alla näkyvät vuosiluvut edustavat alustavaa tavoiteaikataulua.

1. vaihe – Länsipuoli 2023-2030

  • Uudistettu rautatieasema: n. 2023–2028. Tavoitteena uusi, kaikki matkustusmuodot sisältävä Matkakeskus.
  • Asemapuisto: n. 2024–2028. Kulkee pohjois-eteläsuunnassa, suunniteltu nykyisen pysäköintilaitoksen kohdalle.
  • Pysäköinti: P-Hämpin laajennus: n. 2023–2030.
  • Länsipuolen asuin- ja toimitilarakennukset
  • Eteläinen veturitalli ja kulkuyhteys Kannelle

Ensimmäisessä vaiheessa uusitaan Itsenäisyydenkadun alikulkutunneli, josta muodostuu matkakeskuksen ydin. Nykyinen asematunneli ja Itsenäisyydenkadun alikulkusilta muutetaan matkaterminaaliksi, josta on suora pääsy laitureille. Matkaterminaalin yhteyteen tulee myös Tampereen uuden Ratikan pysäkki.

Aseman edustalle aletaan rakentaa uutta asemapuistoa, jota pitkin jalankulkijat pääsevät kulkemaan kannelle. Samoin rakennetaan asemapuiston ympärille toimitilarakennukset ja itäpuolelle ulottuva uusi kulkuyhteys kannelle tullin alueelta sekä eteläisen veturitallin tornitalo.  

2. vaihe – Itäpuoli 2025-2030

  • Itäpuolen asuin- ja toimitilarakennukset
  • Rautatieaseman mahdollinen bussiterminaali Pakkahuoneen aukiolle.

3. vaihe – Asemakansi 2030-2035

  • Asemakansi, joka rakennetaan Asemakeskuksen yhteyteen ja rata-alueen yläpuolelle. Yhdistää itä- ja länsipuolen kaupunginosat toisiinsa ja muodostaa uuden asumisen ja työpaikkojen alueen radan päälle. Asemakansi on osittain katettu julkinen tila, jossa on erilaisia tiloja liiketoiminnalle.
  • Kannen päälle on suunniteltu asuin- ja toimitilarakennuksia.
  • Talvipuutarha. Asemakannelle on suunniteltu talvipuutarhaa, jossa olisi työskentely- ja kulttuuritiloja.

Asemakeskus ja matkakeskus

Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -ohjelmassa halutaan reagoida tulevaisuuden väestönkehitykseen ohjaamalla autoliikennettä maan alle. Kun ihmisiä on enemmän, katutasolla pitää yhä olla miellyttävää liikkua, työskennellä, harrastaa ja elää. Tampereen keskustaa halutaan kehittää modernina joukkoliikenne- ja kävelykaupunkina, jonne voi sujuvasti saapua myös autolla.

Asemakeskusta kehitetään keskitettynä matkakeskuksena ja sujuvien matkaketjujen solmukohtana. Asemakeskus tulee palvelemaan kaikkia liikkumismuotoja: junaa, autoa, joukkoliikenteen linja-auto- ja raitiovaunuliikennettä, takseja, pyöräilyä, kävelyä. Tampereen Matkakeskus yhdistää kaikki liikennemuodot saumattomasti saman katon alle.

Asemakeskuksen uudistamishankkeen ensimmäiset vaiheet on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 aikana.

Asemakeskuksen yleissuunnitelma on hyväksytty, ja seuraavaksi voidaan edetä ensimmäisen vaiheen asemakaavan laatimiseen. Finnparkin tahtotila on se, että kaavasta tulee sellainen, että rakennushanke on mahdollista käynnistää. Haasteena on saada hankekokonaisuus taloudellisesti kannattavaksi.

Asemakeskus toisi Tampereen ydinkeskustaan arvion mukaan noin 3 000–4 000 asukkaan alueen ja noin 4 000 uutta työpaikkaa.

Tampereen suunniteltu Matkakeskus rakennetaan kolmelle tasolle. Korkeimman tason asema-aukiosta tulee Tampereen uusi urbaani sydän. Se on katettu julkinen tila, jossa ihmiset voivat viihtyä kaikkina vuodenaikoina.

Asemapuisto

Asemakeskuksen yleissuunnitelma pitää lähtökohtana, että Tampereen ydinkeskustassa on nykyään riittämätön määrä laadukkaita viheralueita kasvavan kaupungin tarpeisiin. Tähän tarpeeseen vastaamaan rakennetaan uusi Asemapuisto, joka muodostaa laadukkaan viheralueen aivan ydinkeskustaan niin, että sekä kaupunkilaiset että matkustajat voivat nauttia siitä.

Asemapuisto jatkuu yhtenäisenä aina pohjoisesta Kyttälänkadulta etelään Kalevantielle. Se jatkuu Posteljooninpuistosta Kannen ja Areenan alueelle asti. Erilaisten julkisten viheralueiden lisäksi puiston reunalla on kahviloita ja liiketiloja.

Parinkymmenen miljoonan ihmisen liikennevirta

Asemanseudun uudella kokonaisuudella täytyy hallita suuria ihmisvirtoja. Liikkuvien ihmisten määrä Hämeenkadulta ja Itsenäisyydenkadulta on suuri, mutta merkittävin ihmisvirta aiheutuu Kannelta ja Areenalta isojen tapahtumien aikana.

Alueen kaupunkitilojen tulee toimia yhtä hyvin massatapahtumien aikana kuin silloin, kun ihmisiä on myös vähemmän.

Tampereen rautatieaseman läpi kulkee nykyään noin 5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Vuoteen 2040 mennessä asemakeskuksen aluetta käyttää vuosittain arviolta yli 20 miljoonaa matkustajaa ja työmatkalaista, minkä ansiosta siitä tulee Suomen vilkkaimpia liikenteen solmukohtia.

Asemakeskuksen ja sen ympäristön hankkeiden kokonaisuuskustannuksen arvioidaan olevan lähes miljardi euroa, kun taas Kansi ja areena -hankkeenhinnaksi on arvioitu noin 600 miljoonaa euroa.

Kuvat:

COBE / Lunden

Aihio Arkkitehdit

Lähteet:

Tampereen kaupungin yleissuunnitelma Asemakeskukselle.

”Tampere jatkaa keskustan rajua uudistamista miljardihankkeella – katso, miltä rautatieaseman seutu näyttää 15 vuoden kuluttua” https://yle.fi/uutiset/3-11802551

”Lähes miljardin euron rakennushanke käyntiin jo ensi vuonna Tampereella – Näin rautatieaseman ympäristö mullistuu: viereen valtavat tornitalot, uusi puisto ydinkeskustaan” https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000007778063.html (Aamulehden tilaajille)

”Jättihanke etenee: Tornihotelli saamassa vierelleen kaksosen – Asemakeskukseen tulossa asuntoja tuhansille, uusi bussiterminaali ja ratikkapysäkki” https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000007582288.html (Aamulehden tilaajille)

JAA:

fb-icon fb-icon fb-icon fb-icon