P-Hämppi laajenee Asemakeskuksen alle

P-Hämppi valmistui vuoden 2012 lopulla Tampereen ydinkeskustan ensimmäisenä kalliopysäköintiluolana. Lähivuosina P-Hämppi laajenee tulevan uuden Asemakeskuksen alle. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen vuoden 2023 aikana.

/ Kiinteistöt ja toimitilat / P-Hämpin laajennus

P-Hämpin laajennus

P-Hämpin nykymuotoinen maanalainen pysäköintilaitos sijaitsee Tampereen pääkadun Hämeenkadun alla, kosken itäpuolella. P-Hämpissä on 972 pysäköintipaikkaa ja seitsemän hissiyhteyttä ydinkeskustan palveluihin. P-Hämppi sai valmistuttuaan European Parking Awardin Euroopan parhaana uutena pysäköintilaitoksena.

Tampereen kaupungin hyväksymä hankesuunnitelma esittää P-Hämpin laajennuksen toteuttamisen maksimissaan noin 1 000 autopaikan kalliopysäköintilaitokselle. Ensimmäisen vaiheen 500 autopaikkaa louhitaan Rautatienkadun ja rata-alueen eli tulevan Asemakeskuksen alle. Uuteen P-Hämpin laajennukseen tulee ainakin kolme kulkuyhteyttä maan pinnalle.

Finnpark vastaa P-Hämpin laajennusprojektin hankkeesta kokonaisuudessdaan. Finnpark omistaa maa-alueen, jota projekti koskee.

”Keskustan itäpuolen kaupunkikehitys vaatii pysäköintipaikkojen lisäämistä”, kiinteistöpäällikkö Pasi Nevalainen Finnpark oy:stä sanoo. ”P-Hämpin laajennus on luonteva osa nykyistä P-Hämppiä ja mahdollistaa tämän kaupunkikehityksen toteuttamisen.”

Mahdollisen toisen vaiheen vastaavat 500 autopaikkaa asettuisivat Tullin alueelle.

P-Hämpin laajennushanke osana Viiden tähden keskustaa

Kuten uusi tuleva Kunkunparkki, myös P-Hämpin laajennus on osa maanalaista pysäköintiverkostoa, joka kuuluu Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -projektiin.

Viiden tähden keskusta -projektin kehittämisohjelmassa (2018-2030) arvioidaan, että jos kaikki suunniteltu toteutuu, on Tampereen keskustassa vuoteen 2030 mennessä valmius vastaanottaa noin 15 000 uutta asukasta ja noin 15 000 uutta työpaikkaa. Maanalaiset liikenneratkaisut liittyvät tulevaisuuden väestönkehitykseen: kun väkeä tulee enemmän, autot siirtyvät maan alle, jotta katutasolla olisi miellyttävää liikkua, työskennellä, harrastaa ja elää.

P-Asema puretaan

Ajoyhteys pysäköintiluolastoon on ensivaiheessa nykyisen P-Hämpin Pakkahuoneenaukion sisäänajoramppia pitkin P-Hämpin hallin kautta. Myöhemmin toteutuu mahdollisesti ajotunneli etelästä Viinikankadulta tai vaihtoehtoisesti Salhojankadulta.

Nykyinen P-Aseman pysäköintilaitos puretaan, jolloin sen nykyiset 460 autopaikkaa siirretään P-Hämpin laajennukseen. Rakentamisessa pyritään siihen, että nykyisen pysäköintilaitoksen käyttäminen on mahdollista koko projektin aikana rakentamisen vaiheistamisen myötä.

P-Hämpin laajennus palvelee asema-alueen nykyisiä käyttäjiä, Asemakeskus-hankkeen kasvavaa pysäköintitarvetta ja valmistuvan Areenan Pohjoiskannen käyttäjiä.

Rakennushankkeen merkittävin tekninen reunaehto on alueen kallioperä. Kalliopinnan korkeustaso määrittelee muun muassa pysäköintihallin korkeusaseman ja ajotunnelien pituudet.

Haittavaikutukset rakennusvaiheessa

Laajennuksen rakentaminen tapahtuu nykyisen P-Hämpin Pakkahuoneenaukion sisäänajorampin kautta. Ramppi joudutaan sulkemaan kokonaan ainakin louhintatöiden aloittamisen ajaksi. Sen jälkeen ramppia voidaan työmaaliikenteen ohella käyttää hyvin rajoitetusti normaaliin asiakasliikenteeseen.

Laajennuksen rakentamisen aikana on olemassa olevan P-Hämpin käytössä koko ajan Ronganramppi. Sen palvelutaso pienentyy niin, että varsinkin ruuhka-aikoina odotusajat ja jonopituudet ulosajettaessa kasvavat selvästi nykytilanteeseen verrattuna. Toimivuuden varmistamiseksi saatetaan joutua myös rajoittamaan P-Hämpin nykyistä asiakasmäärää.

Suunnitelmassa kaksi 500 pysäköintipaikan hallia

P-Hämpin kokonaispaikkamäärä on laajennuksen ensimmäisen vaiheen (Halli 1) jälkeen noin 1 500 autopaikkaa. Mahdollisen toisen vaiheen (Halli 2) jälkeen paikkoja olisi noin 2 000. Hallien paikkamäärät tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Sekä Halli 1:ssä että Halli 2:ssa on kaksi pysäköintikerrosta.

Pysäköintikerroksissa on yksisuuntaiset ajoväylät ja vinopysäköinti. Pysäköintiruudut ovat 2,6 metriä leveitä. Hallit ovat helppokäyttöisiä, valoisia, avaria ja turvallisia.

Katutasosta Halli 1:een ajetaan sisään ja ulos P-Hämpin olemassa olevia ajotunneleita pitkin, pääasiassa Pakkahuoneenaukion sisäänajorampin kautta.

Ympäristötavoitteet

Tampereen kaupungin tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä on vähentää kaupunkikehityksen, asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä.

Tämä edellyttää myös P-Hämpin laajennukselta muun muassa seuraavia ympäristötavoitteita:

  • Hankkeesta laaditaan hiilijalanjälkilaskelma jo suunnitteluvaiheessa. Tätä tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa ja suunnitteluratkaisujen tarkentuessa.
  • Hankkeessa huomioidaan kiertotalous, jossa optimoidaan poistettavien maa-ainesten kierrättäminen, käytetään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia materiaaleja, pyritään pitämään kuljetusmatkat mahdollisimman pieninä ja huomioidaan uusiutuvat energialähteet sekä rakentamisen että käytön aikana.
  • Nollaenergiatavoitteessa hyödynnetään nykyteknologiaa siten, että kalliotilassa oleva terminen lämpö hyödynnetään laitoksen lämmityksessä mahdollisimman energiatehokkaasti.

Ilmanvaihdossa käytetään energiatehokkainta mahdollista ratkaisua lämmön talteenottoon.

Hankkeeseen on laadittu alustava hiilijalanjälkilaskelma. Laskelmassa on tehty vertailu maalämmön ja kaukolämmön välillä. Laskentajaksot on määritetty sekä 50, 75 että 100 vuoden elinkaarelle.

Nyt valitulla toteutusmallilla, jossa Halli 1:een tulee 500 autopaikkaa, kustannusarvio ensimmäisen pysäköintihallin osalta on noin 47,8 miljoonaa euroa.

Lähde:

P-Hämppi – Laajennus. Hankesuunnitelma 13.5.2020.

JAA:

fb-icon fb-icon fb-icon fb-icon