P-Hämpin laajennus vastaa tulevan Asemakeskuksen pysäköintitarpeeseen

P-Hämppi valmistui vuoden 2012 lopulla Tampereen keskustan ensimmäisenä kalliopysäköintiluolana. P- Hämpin ensimmäinen laajennus on suunnitteilla ja se liittyy samanaikaisesti valmisteilla olevaan Tampereen Asemakeskus – hankkeeseen.

/ Kiinteistöt ja toimitilat / P-Hämpin laajennus

P-Hämpin laajennus

P-Hämpin nykymuotoinen maanalainen pysäköintilaitos sijaitsee Tampereen pääkadun Hämeenkadun alla, kosken itäpuolella. P-Hämpissä on 972 pysäköintipaikkaa ja seitsemän hissiyhteyttä ydinkeskustan palveluihin. P-Hämppi sai valmistuttuaan European Parking Awardin Euroopan parhaana uutena pysäköintilaitoksena.

P-Hämpin laajennushanke osana Viiden tähden keskustaa

P-Hämpin laajennus on osa maanalaista pysäköintiverkostoa, joka kuuluu Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelmaan. Tavoitteena on siirtää vaiheittain keskustan maanpäällinen pysäköintikapasiteetti keskustan kehän ulkopuolelta sujuvasti saavutettavaan maanalaiseen pysäköintiverkostoon.

Pysäköintiluolan laajennus toteutetaan kahdessa vaiheessa. P-Hämpin ensimmäinen laajennus liittyy samanaikaisesti valmisteilla olevaan Tampereen Asemakeskus -hankkeeseen, jonka rakentuessa alueelta poistuu olemassa oleva maanpäällinen pysäköintilaitos P-Asema. Laajennusta suunnitellaan nykyisen P-Aseman ja Rautatienkadun alle. Finnpark on aloittanut hankesuunnitelman päivittämisen, jonka aikana suunnitelma vielä tarkentuu. Hankesuunnitelma saadaan valmiiksi kesän 2024 aikana. Laajennuksessa huomioidaan sujuvat maanpintaan rakennettavat hissiyhteydet palvelemaan tulevan Asemakeskuksen rakennusten käyttäjiä ja alueen vierailijoita.

Tampereen kaupungin tavoitteena on seuraavaksi toteuttaa Viinikankadun maanalainen ajoyhteys, joka toimii maanalaisten pysäköintilaitosten sujuvana sisäänajona etelä- ja itäsuunnasta sekä tekee mahdolliseksi maanalaisen katuverkoston kehittämisen jatkamisen tulevaisuudessa. Keskustan liikenneverkon ja maanalaisten pysäköintilaitosten toimivuuden ja saavutettavuuden edellytyksenä liikennemäärien kasvaessa on, että Viinikankadun maanalainen ajoyhteys toteutetaan samanaikaisesti P-Hämppiin suunnitteilla olevan ensimmäisen laajennuksen kanssa. 

Tulevat maanalaiset ratkaisut toteuttavat vuonna 2022 hyväksyttyä keskustan maanalaista asemakaavaa.

Lisätietoja kaupungin nettisivuilta: Keskustan maanlainen pysäköinti ja ajoyhteydet

Lisätietoja:

Finnpark Oy

Antti Marttila
Toimitusjohtaja
Antti.marttila@finnpark.fi
050-533 0308

Mikko Paavola
Kiinteistöjohtaja
Mikko.paavola@finnpark.fi
040-536 6635

Pasi Nevalainen
Kiinteistöpäällikkö
Pasi.nevalainen@finnpark.fi
0400-836 832

JAA:

fb-icon fb-icon fb-icon fb-icon