Kohti kestävämpiä ruutuja ja kiinteistöjä

Teemme Finnparkissa kattavaa vastuullisuustyötä ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu huomioiden.

Olemme sitoutuneet Ekokompassijärjestelmän mukaiseen kestävän kehityksen työhön ilmastotekojen hyväksi. Kannamme vastuumme työntekijöidemme hyvinvoinnista sekä maksamme osinkoa omistajallemme Tampereen kaupungille. Teemme työtä kaupunkien ja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi ympäristöarvot ja eri asiakasryhmät huomioiden.

Ympäristövastuu

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2030. Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjäljen ja laatinut sen pohjalta ilmastotiekartan. Meille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka ohjaa päivittäistä toimintaamme.

Sosiaalinen vastuu

Palveluidemme tasavertainen saavutettavuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Takaamme palvelumme saatavuuden kaikille asiakasryhmille. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista, panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työllistymistä.

Hyvä hallintotapa

Hallintomme perustuu avoimuuteen sekä vastuullisuuteen. Maksamme omistajallemme Tampereen kaupungille osinkoa. Pysäköintipalveluillemme on myönnetty Avainlippu-tunnus. Kotimaisen palvelun myötä luomme työtä ja hyvinvointia Suomeen. Käsittelemme asiakkaidemme dataa vastuullisesti ja tietoturvallisesti.

Ympäristövastuu

Olemme laatineet ilmastotiekartan hiilijalanjälkilaskennan pohjalta. Se ohjaa meitä vähentämään hiilijalanjälkeämme ja pyrkimystämme olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Tiekarttaan on kerätty lähes 50 erilaista toimenpidettä. Ensimmäisinä toimenpiteinämme olemme siirtyneet uusiutuvan sähkö- ja lämmitysenergian käyttöön jo alkuvuodesta 2020.

Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa toimintaamme oikeaan suuntaan kestävän kehityksen tiellä. Se on antanut meille eväitä päivittäiseen jatkuvaan ympäristötyöhön jo vuodesta 2017. Olemme sitoutuneita hoitamaan ja kehittämään ympäristöasioitamme ja kestävää kehitystä ympäristöjärjestelmän kriteerien mukaisesti. Lisäksi liityimme Tampereen seudun ilmastokumppaniksi vuonna 2023.

Tutustu ympäristölupaukseemme.

Sosiaalinen vastuu

Takaamme palvelumme saatavuuden kaikille asiakasryhmille. Asiakaspalvelumme on tavoitettavissa 24/7. Meillä on fyysinen asiakaspalvelupiste, jossa opastetaan asiakkaita pysäköintiasioissa arkisin toimistoaikoina. Tutkimme asiakaspalvelumme toimivuutta jatkuvasti asiakkaille suunnatuilla kyselyillä. Lisäksi panostamme pysäköintisovelluksemme ergonomiaan ja seuraamme tiiviisti sen saamia asiakasarvosteluita sekä kehitämme sovellusta palautteiden perusteella. Kaikissa kohteissamme käy sovelluksen lisäksi maksuvälineenä maksukortti.

Finnpark on varma ja vastuullinen työnantaja. Meillä on hyvä työporukka ja paljon pitkiä työsuhteita, työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää. Finnpark on koulutusmyönteinen yhtiö, kartoitamme osaamista säännöllisesti osaamisen kehittämismallin avulla ja asetamme kehittymiselle henkilökohtaisia tavoitteita.

Lue lisää: Finnpark työnantajana

Hyvä hallintotapa

Noudatamme omistajamme tytäryhteisöjen konserniohjetta ja Corporate Governance -ohjetta, jotka takaavat hyvän hallintotavan. Yrityksen vastuullisuusasiat käsitellään sitä koskevassa johtoryhmässä ja vastuullisuuden jokaiselle osa-alueelle on nimetty vastuuhenkilö. Konsernimme hallituksessa on henkilöstön edustaja.

Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkkitoimikunta on myöntänyt Moovylle ja Finnparkin pysäköintipalvelulle oikeuden käyttää Avainlippua merkiksi suomalaisesta työstä. Moovy on täysin kotimainen palvelukokonaisuus, jota kehitetään suomalaisin asiantuntijaresurssein. Finnparkilla on yli 50 vuoden kokemus pysäköintipalveluiden tuottamisesta. Suomessa tuotetun palvelun myötä luomme työtä ja hyvinvointia Suomeen.

Varmistamme asiakasdatan käsittelyn vastuullisesti ja tietoturvallisesti. Katso rekisteriselosteemme.