Ilmasto­tiekartta – sanoista tekoihin

Olemme laskeneet toimintamme hiilijalanjäljen ja laatinut sen pohjalta ilmastotiekartan. Se ohjaa meitä vähentämään hiilijalanjälkeämme ja pyrkimystämme olemaan hiilineutraali vuonna 2030Ympäristölupauksemme on pilkottu ilmastotiekartalle toimenpiteiksi. Näitä toimenpiteitä tiekartalla on kymmeniä.

Suunnistamme tiekartalla Ekokompassin avulla. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, joka on ohjannut meitä jatkuvaan, konkreettiseen ympäristötyöhön jo vuodesta 2017. Olemme sitoutuneet Ekokompassijärjestelmän mukaiseen kestävän kehityksen työhön ilmastotekojen hyväksi. Vuonna 2023 liityimme Tampereen seudun ilmastokumppaniksi, joka sitouttaa meitä tavoittelemaan hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. 

KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ LIIKKUMISTA

Tuotamme autoileville asiakkaille helppokäyttöisiä pysäköinti- ja opastusratkaisuja, jotka vähentävät merkittävästi taajamien pysäköintipaikkojen etsintä- ja siirtymäliikennettä sekä tukevat jatkossa entistä paremmin julkisen liikenteen roolia osana matkaketjuja.

2018: Siirryimme Moovy-järjestelmään, minkä myötä laitekanta ja huoltokäynnit kohteissa ovat vähentyneet merkittävästi ja lipukkeet ovat poistuneet ajan myötä kokonaan.

2021: Mahdollistimme henkilöstöllemme työsuhdepolkupyörän hankinnan.

2022: Toteutimme Moovyn matkaketjuintegraatiot VR:n ja HSL:n kanssa.

Meillä on kehitteillä MoovyGreen-hanke vähentämään kaupunkikeskustojen hiilidioksidipäästöjä liityntäpysäköinnin avulla.

KOHTI KESTÄVÄMPIÄ RUUTUJA

Tuemme liikenteen sähköistymistä mahdollistamalla sähkölatauspaikkoja hallitsemiimme tiloihin ja alueille.

Olemme lisänneet vuodesta 2018 lähtien kohteisiin sähköauton latausmahdollisuuksia.

Kehitämme Moovy-sovellukseen sähköauton latauksen maksurajapintaa.

KOHTI KESTÄVÄMPIÄ KIINTEISTÖJÄ

Kehitämme hallinnassamme oleviin kiinteistöihin tehokkaita energiaa säästäviä ratkaisuja ja käytämme uusiutuvaa energiaa.

2017: Finnpark liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS).

2018: Aloitimme kaikissa kohteissamme valaistuksen päivittämisen LED-tekniikkaan.

2018: Päivitimme Hämeenpuisto 47 – Liikuntakeskuksen ilmanvaihtolaitteet energiatehokkaisiin laitteisiin (säästö 350 MWh). Lue lisää.

2018: Aloimme hyödyntämään Kuninkaankulman kaupan lauhdelämpöä liikuntakeskuksen suihkuvesien esilämmityksessä (säästö 37 700 kWh).

2020: Otimme uusiutuvan sähköenergian ja kaukolämpöenergian käyttöön. Lue lisää.

2023: Toteutimme Hämeenpuiston hotelliosan ilmanvaihtolaitteiden modernisoinnin ja jäähdytyksen lauhdelämmön talteenoton. Lue lisää.

2024: Kaikissa omistamissamme kohteissa on LED-tekniikka käytössä valaistuksessa.

2024: Aloitamme kaikissa varavoimakoneissa uusiutuvan polttoöljyn käytön.

KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ KIINTEISTÖ­KEHITYSTÄ

Kiinteistökehityshankkeissamme sitoudumme kumppaneidemme kanssa vastuullisiin ratkaisuihin.

Keskitämme pysäköintiä pysäköintilaitoksiin ja näin vältetään erillisten pysäköintipaikkojen rakentamista muun muassa kiinteistöosakeyhtiöille.

Autamme Tampereen Kaupunkia toteuttamaan Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaa rakentamalla maanalaista pysäköintiverkostoa.

2022: Toteutimme Asemakeskushankkeeseen ja P-Hämpin laajennukseen teknisen suunnitteluryhmän toimesta 0-energiaratkaisujen selvitystyön.

Suunnittelussa olevaan Koy Tampereen Asemakeskuksen uudishankkeeseen laadittiin energiasimulointi.

2023: Toteutimme alue-energiajärjestelmän konseptikehityksen.

HANKINNAT JA JÄTTEIDEN LAJITTELU

Teemme viisaita ja kestäviä hankintoja. 

Jätteiden lajittelulla tuemme kiertotaloutta.

2020: Aloimme käyttämään huoltoautoissa uusiutuvaa dieseliä.

2020: Hankimme yrityksen henkilökunnan työaikamatkoja varten täyssähköauton.

2021: Otimme DHL Express GoGreen -palvelun ja DHL Freight vihreän kuljetuksen käyttöön.

2022: Aloitimme PE-LD kirkkaan muovin ja muovipakkausten kierrätyksen Finnparkin omistamissa kiinteistöissä.

Hankintoja tehdessä huomioimme ympäristökriteerit, materiaalitehokkuuden, kierrätysmateriaalin käytön ja tuotteiden käyttöiän.

Yrityksen järjestämissä tilaisuuksissa käytämme esimerkiksi lähituotteita ja -palveluita.

Olemme siirtymässä asteittain täyssähköisiin huoltoautoihin vuodesta 2024 lähtien.