/ P-Hämeenpuistossa ei haaskata energiaa

P-Hämeenpuistossa ei haaskata energiaa

Finnpark on antanut asiakkailleen lupauksen pitkän aikavälin ympäristötyöstä. Tässä artikkelisarjassa esitellään konkreettisia esimerkkejä käytännön työstä, jolla Finnpark edistää kestävää kehitystä.

Ville Hiltunen

Ville Hiltunen tuntee työmaansa perinpohjaisesti. Hän aloitti Finnpark oy:n palkkalistoilla kiinteistönhoitajan – vanhaan aikaan olisi puhuttu talonmiehen – työssä jo vuonna 2008. Nyt kiinteistötyönjohtaja Hiltunen vastaa Finnparkin kestävän kehityksen energiahankkeiden toteuttamisesta yrityksen omistamissa kiinteistöissä.

P-Hämeenpuistossa ilmanvaihto uusiksi

Hämeenpuiston kiinteistön energiatehokkuushankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 kuntokeskuksen ilmanvaihtokoneet saneerattiin ja ilmanvaihtoon lisättiin lämmöntalteenottojärjestelmä. Tällä yhdellä konkreettisella toimenpiteellä energian kulutus väheni niin, että joka vuosi säästetään kaukolämmöstä käytettävää energiaa noin 350 MWh.

Hankkeen toisessa vaiheessa tänä ja ensi vuonna uudistetaan kiinteistössä sijaitsevan hotellin ilmanvaihtokoneet ja ilmanvaihtoon lisätään lämmöntalteenottojärjestelmä. Pysäköintihallissa ei ole erillistä ilmanvaihtolaitteistoa, vaan rakennus on lämmittämätön.

Käytännössä ilmanvaihdon uudistaminen tarkoittaa sitä, että ilmastointikoneet eli puhaltimet saneerataan ja samalla niiden yhteyteen lisätään lämmöntalteenottokennot. Niiden avulla poistoilmapuhaltimista poistuvaa lämpöenergiaa siirretään ensin niin sanottuun tuloilmakammioon. Siellä sisään puhallettava ilma esilämmitetään ilmanvaihtokoneille, joista ilmaa sitten puhalletaan hotelliin.

Ilma vaihtoon, lämpö käyttöön

Tällä tavalla ilma vaihtuu, mutta poistoilman lämpö otetaan talteen. Lämpö, joka muuten olisi mennyt harakoille, käytetään sisään siirrettävässä ilmassa. Näin kaukolämpöenergiaa säästyy vuosittain arviolta 200-250 MWh.

Samassa yhteydessä toteutetaan myös huoneiden jäähdytyksestä tulevan jäännösenergian talteenotto ja jälleenkäyttö lämpimän käyttöveden esilämmityksessä.

Hämeenpuiston energiatehokkuushankeen laitteistohankintaan on saatu energiatukea Business Finlandilta. Tuki vastaa vajaata 20:a prosenttia  kustannuksista.

Finnparkille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Finnparkin  tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.