/ Finnparkin markkinointitiimi ei halua tuputtaa palveluita vaan helpottaa asiakkaan arkea

Finnparkin markkinointitiimi ei halua tuputtaa palveluita vaan helpottaa asiakkaan arkea

Markkinointipäällikkö Satu Uotila on viihtynyt Finnpark oy:n palveluksessa jo kohta kymmenen vuotta ja nähnyt digitaalisuuden mukanaan tuoman suuren murroksen. Koko kolmen ihmisen markkinointitiimin työ perustuu asiakkaiden ymmärtämiseen ja pyrkii heidän arkensa helpottamiseen.

Finnparkin markkinointitiimi Nora Räty (vas.), Mette Tolvanen ja Satu Uotila
Finnparkin markkinointitiimi Nora Räty (vas.), Mette Tolvanen ja Satu Uotila

Kun Satu Uotila aloitti Finnpark oy:llä vuonna 2013, pysäköinnin maailma avautui tyystin erilaisena kuin nykyään. Silloin Satun työ sisälsi lähinnä eri pysäköintitalojen markkinointia Tampereen alueella. Digitalisaation ja Finnparkin kehittämän valtakunnallisen Moovy-pysäköintipalvelun myötä markkinointi on nykyään palvelukonseptointia ja verkoston rakentamista.

Tuolloin Satu hoiti yksin Finnparkin markkinointia, nyt tiimiin ovat liittyneet myös Nora Räty ja Mette Tolvanen.

”Ihan eri talohan se silloin oli”, Satu nauraa vanhoja aikoja muistellessaan. ”Itselleni muutos on ollut hyvin mieluisa.”

Satu työskenteli ennen Finnparkia kampanjasuunnittelussa MTV Oy:ssa, joten kuluttaja-asiakkaiden ymmärrys ja erilaiset kohderyhmät ovat hänelle tuttuja.

”Ylipäätään kaupallinen ajattelu ja tavoitteellinen tekeminen ovat minulla jo Maikkari-ajoilta luissa ja ytimissä”, Satu sanoo. ”Sama pätee asiakkaiden ymmärtämiseen ja tavoittamiseen: minä saan kicksejä luvuista, etenkin kasvavista luvuista.”

Ja dataa riittää. Tätä nykyä Moovy-palvelussa on satoja tuhansia kirjautuneita asiakkaita, joihin pystyy olemaan suoraan yhteydessä. Aikoinaan koko valtava asiakasmassa oli täysin anonyymiä.

Massasta kohderyhmiä

Finnparkin ja Moovy-palvelun kohderyhmänä ovat kaikki ihmiset, joilla on ajokortti, mikä tarkoittaa valtavan heterogeenistä joukkoa. Haasteena on, miten pystytään lyhyessä hetkessä, esimerkiksi sisäänajossa, ohjeistamaan kaikki erilaiset asiakkaat.

”Juuri tämän vuoksi meidän pitää pystyä muodostamaan massasta pienempiä kohderyhmiä, jotta voimme kohdentaa viestimme paremmin”, Satu kuvailee. ”Jokaisella kohteella on ominaispiirteensä, on esimerkiksi tapahtumapysäköintiä, työpaikkapysäköintiä, ostospysäköintiä. Markkinoinnin viestin pitää vastata tätä todellisuutta.”

Satu tekee parhaillaan työnsä ohella opinnäytetyötä pysäköinnin asiakaskokemuksesta Hämeenlinnan ammattikorkeakoululle HAMKille. Sen myötä asiakaskokemus on noussut entistäkin keskeisempään rooliin.

Asiakas tarvitsee oikeanlaista tietoa ja helpompaa arkea

Markkinointitiimin asiakaslupaus 2020-luvulla on yksinkertainen. Markkinoinnin tulee olla mahdollisimman suurelta osin asiakkaita opastavaa ja informatiivista.

”Emme haluaa tuputtaa tietoa itsestämme, vaan haluamme tarjota oikea-aikaisesti parempia pysäköintivaihtoehtoja”, Satu kuvaa. ”Me haluamme oikeasti helpottaa asiakkaan arkea.”

Yksi esimerkki asiakaskokemuksen parantamisesta on se, että markkinointitiimi tekee ohjeita siitä, miten pysäköintitilanteissa kannattaa toimia ja miten Moovy-mobiilisovellus toimii.

”Olen itse kova hukkaamaan autoni pysäköintihalleissa, joten pystyn samastumaan asiakkaan tilanteeseen”, Satu nauraa.

Eri vahvuudet täydentävät toisiaan

Satu Uotila työskenteli monta vuotta yksin Finnparkin markkinointitiimissä. Sitten myyntitiimistä saatiin mukaan Nora Räty ja samalla Noran ymmärrys b-to-b-myynnistä.

”Olen työskennellyt yli 10 vuoden aikana Finnparkissa useissa eri tehtävissä”, Nora kertoo. ”Parasta markkinointitiimissä on, että pystyn hyödyntämään vuosien aikana kertynyttä osaamistani ja ymmärrystäni liiketoiminnastamme monipuolisesti.”

Noran mukaan hänen työssään yhdistyvät sopivassa suhteessa luovuus, myyntityön ymmärrys, asiakaspalvelu sekä teknistä osaamista vaativat tehtävät.

”Meillä on todella kiva tiimi, jossa täydennämme toinen toisiamme!”

Tiimin uusin jäsen on Mette Tolvanen, joka työskentelee puolet ajasta markkinoinnissa ja puolet henkilöstöhallinnossa. Meten HR-yhteyden kautta markkinointi sai suoran linkin vastuullisuuden toteuttamiseen myös omassa työssään. Koska Finnparkin strategia ja sitä myöten myös brändimarkkinointi panostavat voimakkaasti vastuullisuuteen, tämä on ihanteellinen yhdistelmä.

”Finnparkissa tehdään erittäin kattavaa vastuullisuustyötä, jota me tuomme viestinnän kautta ihmisten tietoisuuteen”, Satu tiivistää.

Myös Mette Tolvanen kertoo viihtyneensä markkinointitiimissä hyvin ja korostaa Noran lailla yhteishenkeä ja eri vahvuuksien yhdistymistä osiaan suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Mette pitää työnsä monipuolisuudesta ja siitä, että saa työskennellä isojen vastuualueiden, kuten vastuullisuuden ja työnantajabrändin, parissa.

”Markkinoinnissa työskentelyssä on parasta se, että näkee konkreettisesti työnsä lopputuloksen ja pääsee verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.”

Satu Uotila summaa markkinointitiimin parhaaksi puoleksi sen laaja-alaisuuden.

”Nora on moniosaaja, jolla on laaja näkemys asioihin”, Satu kehuu. ”Hän on teknisesti hyvin lahjakas ja kykenee tekemään itsenäisesti esimerkiksi verkkosivuihin kehittämistä koskevia töitä. Nyt tuntuu siltä, että emme pärjäisi markkinoinnissa ilman Noraa.”

”Mette taas tuo yritykseen nuorta intoa suoraan yliopistosta”, Satu jatkaa. ”Hänellä on jo ikänsä myötä näkemystä nuorempaan asiakaskuntaan, ja HR-osastolla työskentelyn kautta sisäinen markkinointi näpeissä.”

Vaikuttaa siltä, että Finnparkin markkinointitiimi on valmiina vastaamaan mihin tahansa tulevaisuuden haasteisiin yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Finnparkille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Finnparkin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Moovy-pysäköintisovellukselle oikeuden käyttää Avainlippua merkiksi suomalaisesta työstä. Moovy on täysin kotimainen palvelukokonaisuus, jota kehitetään suomalaisin asiantuntijaresurssein.

Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta, ja sinulla on yksi matkahuoli vähemmän.