/ Moovy-sovelluksen käyttäjille loppuvuodesta hintaetua

Moovy-sovelluksen käyttäjille loppuvuodesta hintaetua

Finnpark korottaa lyhytaikaisen pysäköinnin hintoja elokuun 1. päivästä alkaen. Finnpark korotti lyhytaikaisen pysäköinnin hintoja viimeksi helmikuussa 2016. Korotus toteutetaan kahdessa vaiheessa niin, että Moovy-sovelluksen käyttäjille uusi hinta tulee voimaan vasta 1.1.2024.

Finnpark oy on päättänyt vuoden 2023 budjetoinnin yhteydessä, että pysäköinnin hintoja muutetaan. Suunniteltu korotus on 16,7 prosenttia ensimmäisten tuntien osalta. Samassa yhteydessä yöpysäköinnin tuntihintaa lasketaan 20 prosenttia.

Keskustan kohteissa hinta nousee ensimmäisiltä tunneilta 3 eurosta 3,50 euroon. Seuraavilta tunneilta hinta nousee 2 eurosta 2,40 euroon. Yötariffia lasketaan 0,50 eurosta 0,40 euroon tunnilta ja yötariffin kellonajat muuttuvat niin, että entisen klo 22–8 sijaan yötariffi veloitetaan jatkossa klo 23–7.

Edellinen hintojen korotus seitsemän vuotta sitten

Finnpark on korottanut lyhytaikaisen pysäköinnin tariffeja edellisen kerran helmikuussa 2016. Siitä tähän hetkeen elinkustannusindeksin muutos on ollut noin +21 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana pysäköintiliiketoiminnan kulut ovat myös kasvaneet olennaisesti. Jatkossa Finnpark tarkastelee pysäköinnin hintoja määräajoin niin, että hinnoittelulla pyritään seuraamaan inflaatiokehitystä.

Korotus tapahtuu kahdessa vaiheessa siten, että ensiksi 1.8.2023 alkaen korotetaan muiden kuin Moovy-käyttäjien pysäköintien hintoja. Moovy-sovelluksella pysäköinti on loppuvuoden ajan edullisempaa. Moovy-käyttäjiltä veloitetaan kuitenkin vanhaan tapaan 0,49 €:n palvelumaksu per pysäköintitapahtuma.

Moovy-käyttäjillä siirtymäaika

Finnpark haluaa antaa kanta-asiakkailleen eli Moovy-käyttäjille siirtymäajan ennen hintojen korotusta. Moovy-käyttäjien asiakaskokemus on tutkitusti parempi kuin muiden maksutapojen käyttäjillä ja Finnpark haluaa edistää Moovy-sovelluksen yleistymistä asiakaskunnassaan.

Vuoden 2024 alusta lähtien hinta on sama niin Moovy-sovelluksen käyttäjillä kuin muilla pysäköijillä.

Moovyn käyttömaksut

  • Veloitettava summa on kohteen pysäköintimaksu + 0,49 € palvelumaksu / pysäköintitapahtuma. Palvelumaksujen maksukatto on kalenterikuukaudessa 4,95 € / käyttäjä / maksukortti.
  • Jos pysäköintimaksu on nollahintainen, ei myöskään palvelumaksua veloiteta.
  • Kuukausi- tai muita veloituksia ei ole. Jos et pysäköi Moovylla, ei sinulta myöskään veloiteta palvelumaksuja.
  • Palvelumaksu ei koske sopimuspysäköintiä.