/ Finnpark Pysäköinti Oy:ssä on asiantuntijoita kaikkiin pysäköinnin tarpeisiin

Finnpark Pysäköinti Oy:ssä on asiantuntijoita kaikkiin pysäköinnin tarpeisiin

Finnpark Pysäköinti oy jakaantui vuoden vaihteessa kahdeksi osakeyhtiöksi: Finnpark Pysäköinti oy ja Moovy oy. Finnpark Pysäköinti tarjoaa pysäköinnin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa kohteen omistaja saa palvelua alan kovimmilta asiantuntijoilta.

Mika Nyman
Mika Nyman

Asiantuntijoiden tuottamat palvelut ovat Finnpark Pysäköinnin ytimessä

Finnpark Pysäköinti oy tarjoaa pysäköinnin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa erilaiset palvelut ovat olennaisen tärkeässä roolissa. Finnpark Pysäköinti oy:n operatiivinen johtaja on Joni Mikkola, joka aiemmin toimi Finnparkin Helsingin yksikön johtajana. Finnpark Pysäköinnin toimitusjohtaja on Finnpark-konsernin johtaja Antti Marttila.

Finnpark Pysäköinti on pysäköintikohteen omistavan yritysasiakkaansa operointikumppani, joka kulkee asiakkaan mukana myös siinä vaiheessa, kun kohde on otettu jo käyttöön. Jokaiselle kohteelle on Finnparkilla oma nimetty yhteyshenkilönsä, joka auttaa asiakasta kaikissa tämän pysäköintitarpeissa.

Finnparkilla on vuosien kokemus pysäköinnin operoinnista ja kiinteistöjen omistuksesta sekä ylläpidosta, mikä mahdollistaa konsultoinnin jo kiinteistön suunnitteluvaiheessa. Finnpark Pysäköinti tarjoaa ratkaisuja kohteisiin, joissa tarvitaan palvelua ja laitteita.

Finnparkin asiantuntijaorganisaatio kykenee tarjoamaan palveluja kaikkiin pysäköintikohteen suunnittelun, rakentamisen ja pyörittämisen vaiheisiin. Kokeneita osaajia löytyy Finnparkin joka yksiköstä, oli sitten kyseessä myynti, yrityspalvelu, palvelupäälliköt, asiakaspalvelu kuin tekniset palvelut.

Finnpark Pysäköinti oy:hyn kuuluu kolme yksikköä:

  • Asiakkuudet
  • Operointijärjestelmät ja myynti
  • Tekniset palvelut

Asiakkuudet

Asiakkuudet-yksikköä vetää yksikön päällikkö Mika Nyman.

Asiakkuudet on selkeimmin kaikille asiakkaille näkyvä osa Finnparkin uutta organisaatiota. Siihen kuuluu kolme tiimiä: Palvelupäälliköt, Yrityspalvelu ja Asiakaspalvelu. Asiakkuudet-yksikössä työskentelee kolmisenkymmentä ihmistä, joista parikymmentä asiakaspalvelussa.

Palvelupäälliköt ovat kohteen omistajan yhteyshenkilö kaikessa arjessa. Palvelupäällikkö vastaa siitä, että kohteen palvelutaso on sovitun mukainen.

Yrityspalvelu tuottaa kohteen omistajille Moovyn asiantuntijapalveluita ja asiakaspalvelua. Yrityspalvelu ja palvelupäällikkö huolehtivat yhdessä siitä, että kohteissa on käytössä kaikki ajantasaiset tuotteet ja palvelut.

Asiakaspalvelu tarjoaa ympärivuorokautista palvelua vuoden jokaisena päivänä ja takaa sujuvan liikenteen pysäköintikohteissa. Asiakaspalvelussa on panostettu monikanavaisuuteen. Asiakkaiden palautteiden perusteella Finnparkin asiakaspalvelu on erinomaisella tasolla. Vuonna 2023 NPS (Net Promoter Score) -luku, joka kertoo, kuinka todennäköisesti käyttäjä suosittelisi palvelua ystävälleen, oli 74.

Asiakas tulee kuulluksi ja saa oikeanlaista palvelua oikeassa kanavassa oikeaan aikaan.

”Keskitymme asiakkuuksien hoitoon”, Mika Nyman tiivistää yksikkönsä tarkoituksen. ”Hoidamme Finnparkin asiakkuudet pysäköintikohteen omistajan tarpeesta loppupysäköijän pysäköintitapahtumaan.”

Operointijärjestelmät ja myynti

Operointijärjestelmät ja myynti -yksikön vetäjänä toimii johtava asiantuntija Ali Lattunen. Lattusen yksikössä on kolme tiimiä: Operointijärjestelmät, Rahaliikenne ja Myynti.

Ali Lattunen
Ali Lattunen

Operointijärjestelmät-tiimi huolehtii siitä, että Finnpark Pysäköinti oy:lla itsellään ja sen operaattorikumppaneilla on toimiva ja markkinoille sopiva hallioperointijärjestelmä. Hallioperointijärjestelmä huolehtii ajoneuvojen tunnistamisesta, pysäköintioikeuksien hallinnasta, kulunvalvonnasta, opastuksesta ja pysäköinnin veloittamisesta. Toimiva operointijärjestelmä mahdollistaa keskittymisen olennaiseen eli itse pysäköintiliiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen.

Rahaliikenne-tiimi kehittää maksutapoja, maksamisen asiakaskokemusta ja rahaliikenteen prosesseja sekä digitaalisessa Moovy-palvelussa että reaalimaailman pysäköintikohteissa. Näin kumppaneillamme on tarjota asiakkailleen sekä lyhytaikaiseen että sopimuspysäköintiin helppokäyttöiset ja monipuoliset maksutavat. Rahaliikenne-tiimi vastaa myös siitä, että pysäköintitulot välitetään ja raportoidaan pysäköintikohteiden omistajille nopeasti ja turvallisesti.

Myyntitiimin asiakkaina ovat pysäköinnin operointiin liittyviä palveluita tai hallioperointijärjestelmää tarvitsevat pysäköintikohteiden omistajat tai muut pysäköinnin palveluntuottajat. Operointipalveluita, joihin kuuluvat muun muassa teknisen tuen ja asiakaspalvelun järjestäminen, tuottavat kaksi muuta Finnpark Pysäköinti oy:n yksikköä: Tekniset palvelut ja Asiakkuudet.

Palvelunäkökulma on vahvasti läsnä jo myyntiprosessissa. ”Meidän myyjämme ovat pysäköinnin asiantuntijoita, jotka auttavat löytämään asiakkaan pysäköintihaasteeseen osuvan ratkaisun”, Ali Lattunen sanoo.

Tekniset palvelut

Erik Fallströmin vetämässä Tekniset palvelut -yksikössä työskentelee 17 ihmistä. Tekniset palvelut koostuu neljästä tiimistä: Support, Ylläpito, Hankinnat ja logistiikka sekä Projektit.

Erik Fallström
Erik Fallström

Support-tiimi vastaa teknisestä asiakastuesta ja uudisasennuksista, mikä sisältää sekä pysäköintilaitteet että ohjelmistot. Jälkimmäisen rooli korostuu tätä nykyä. Support hoitaa korjaukset ja asiakkaiden muutostarpeet, kun esimerkiksi hinnat tai maksullisuusajat muuttuvat.

Ylläpidon tehtävänä on Finnparkin omien kohteiden ylläpito Tampereella. Tiimi vastaa pysäköintilaitteiden toimivuudesta ja tilojen yleisestä siisteydestä. He huoltavat laitteita, siivoavat roskia ja sotkuja sekä valvovat pysäköintikohteissa toimivien alihankkijoiden toimintaa.

Hankinnat ja logistiikka -tiimi on vastuussa hankintatoimen kehittämisestä. Heidän tehtäviinsä kuuluvat pysäköintilaitteiden varaosa- ja myyntivaraston hallinta sekä siihen liittyvä logistiikka.

Projektit-tiimi vetää uusien kohteiden toimitusprojekteja sekä vastaa Finnpark Pysäköinnin projektitoiminnan kehittämisestä.

”Järjestelmien tekninen toimivuus on meidän yksikössämme sydämen asia”, Erik Fallström sanoo. ”Meiltä löytyy kovaa asiantuntemusta, joka varmistaa asiakkaan tarpeiden toteutumisen.”

Finnparkille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Finnparkin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Moovy-pysäköintisovellukselle oikeuden käyttää Avainlippua merkiksi suomalaisesta työstä. Moovy on täysin kotimainen palvelukokonaisuus, jota kehitetään suomalaisin asiantuntijaresurssein.